SOS Therapy

Tesla komunikacija duše

Tesla komunikacija duše® je nastala pod vplivom kanaliziranega sporočila »Estele iz ozvezdja Grui«, da se na astralnih nivojih uči s podobami, ne na umski ravni in da integrativni um vsebuje spomine na znake in simbole.

Povezava duše z univerzalnim omrežjem se zgodi skozi telepatsko komunikacijo, kar posamezniku omogoči povezavo z drugimi galaktičnimi območji in celo z območji »hiper vesoljske inteligence«. Pri Tesla komunikacija duše® se praktik – terapevt poda v globine podzavesti, praktik zapiše vse, kar zazna kot pojme, podobe, čustva, ker imajo takšne zaznave lahko velik pomen in sporočilo za stranko.

Praktik se ne sme vpletati, ničesar dodati in ničesar ne interpretirati. Na ta način se vzpostavi komunikacija med zavestnim, podzavestnim, integralnim in univerzalnim umom. Tesla komunikacija duše® je uspešna v primeru, ko Tesla metamorfoza zdravja® odpove. Tesla komunikacija duše® na tem mestu lahko razreši čustveno zavoro, ki preprečuje potek običajnega Tesla zdravljenja.

S pomočjo Tesla komunikacija duše® lahko na plano spravimo tudi zatajevane občutke, prikrite strahove in resnične motive, s tem pa stranka nezavedno spreminja svoje vedenje in postaja z vseh vidikov »boljši« človek.

To metodo lahko uporabimo tudi tedaj, ko zaradi hospitalizacije ali kome ni mogoče narediti Tesla metamorfoza zdravja®. Anja Petrović to metodo označuje kot zdravljenje na daljavo.

Video