SOS Therapy

Kaj je TESLA metamorfoza?

Kaj je Tesla metamorfoza®? Kako deluje?

“Naj prihodnost pove resnico ter vsakogar oceni glede na njegovo delo in dosežke. Sedanjost je njihova; prihodnost, v katero sem vložil resnično veliko dela, je moja.” – Nikola Tesla

“Tistega dne, ko bo začela znanost preučevati nematerialne (duhovne) pojave, bo v enem desetletju napredovala bolj, kot v vseh prejšnjih stoletjih obstoja.” – Nikola Tesla

Tesla metamorfoza® se sklicuje predvsem na duhovno plat elektroinženirja Nikole Tesle. V svojem življenju je genij Tesla patentiral več kot 700 izumov. Mnogi njegovi izumi tvorijo osnovo sodobne uporabe električne energije.

Dandanašnji izsledki potrjujejo, da je bil Nikola Tesla globoko duhoven človek.

Dokazano je, da je energija, ki je kanalizirana v metodi Tesla metamorfoza®, istovetna frekvencam Tesla skalarnim valovom. Nešteto osebnih izpovedi potrjuje s svojimi zadovoljstvi počutja in izstopajočimi rezultati zdravstvenih stanj, da je temu tako.

Dokazano je, da je energija, ki je kanalizirana v metodi Tesla metamorfoza®, istovetna frekvencam Tesla skalarnim valovom.

Kaj je zapisal Nikola Tesla, ko je raziskoval skalarne valove?

Skalarni ali obstoječi valovi, nastali v medsebojni povezavi s torzijskim poljem imajo veliko večjo hitrost od hitrosti svetlobe. Ocenil je za 10 milijard hitrejšo od hitrosti svetlobe.

Torzijska polja (rotacija) predstavljajo velikanski pretok informacij in tvorijo vzajemni neskončni sistem, v katerem je hitrost razširjenosti trenutna, po konceptu, da čas ne obstaja. Torzijsko polje se lahko premika skozi kateri koli kozmični planet, ne da bi izgubilo moč. To pomeni, da se lahko premika z veliko hitrostjo, prenaša informacije (energijo), ne da bi se izgubila kvaliteta in količina informacij.

»Zakaj počnem vse to, kar pač počnem? Žene me želja, da bi izkoristil sile narave za dobro človeštva.« Nikola Tesla

utemeljiteljica Tesla metamorfoze® Anja Petrović  (več v njeni knjigi TESLA METAMORFOZA)

Tesla metamorfoza® je duhovni sistem za duhovno rast in hkrati zdravilna metoda. Temelji na skalarnih valovih ali teslionih. Tesla metamorfoza® je zdravljenje, samozdravljenje in čiščenje duha. Po trditvah zagovornikov, Tesla metamorfoza® dosega izjemne zdravstvene rezultate.

Tesla metamorfoza® je dobila ime po Nikoli Tesli. Metamorfoza po domnevnem kanaliziranem sporočilu »Estele iz ozvezdja Grui« pomeni rekonstrukcijo, transformacijo in dvig duha »na raven popolnega ravnovesja svetlobe.

Poleg vidnega sveta po Tesla metamorfozi® obstaja tudi nevidni svet, v katerem živijo različna astralna bitja. Sam Tesla je opisoval svoja astralna potovanja, kjer se je srečeval z ljudmi iz drugih dimenzij – civilizacij. Tesla je tudi trdil, da v vesolju obstaja jedro, iz katerega črpamo znanje, moč in navdih. Swami Vivekananda, ki je leta 1906 obiskal Teslin laboratorij, je trdil, da je v njegovih poskusih z elektriko videl vse hindujske bogove, vključno z Višnujem, Šivo in Brahmo. S PIP kamero so bile posnete tudi bele svetlobne krogle, ki se med seanso premikajo okrog masažne mize, pri tem pa spreminjajo obliko in velikost. V Tesla metamorfozi se pojavljajo tudi primeri s prostim očesom vidnih orbov. Kot energijski bitji sta posebej izpostavljena domnevna Estela iz ozvezdja Grui in sam Nikola Tesla.

Duševnost naj bi bila zgrajena iz integrativnega uma, podzavestnega uma in zavestnega uma. Če je zavestni um kot vrh ledene gore, je podzavestni um skriti del ledene gore, potem je integrativni um kot morje. Integrativni um, ki naj bi bil lociran v podaljšani hrbtenjači, je v bistvu »duša«, v telesu pa naj bi se oblikoval v četrtem mesecu nosečnosti. Duševnost naj bi bila povezana tudi z »integralno možgansko kupolo«, ki naj bi se po dveh letih spremenila v podzavestne misli, sicer pa naj bi vsebovala vse informacije, navzoče pred rojstvom, vključno z latentnimi veščinami in potenciali. Po sedmem letu starosti naj bi vloga integrativnega uma zakrnela, podzavestni in zavestni del uma pa se medsebojno ločita.

Zavest naj ne bi bila materija ali oblika in naj bi bila eno z vsemi bitji. Vsak posameznik ima sicer različno razvito zavest, glavne omejitve pa naj bi bili strahovi, dvomi in ne dovolj jasna prepričanja. V procesu zdravljenja je posebej pomembna tista zavest, ki je povezana s srcem, z namero, življenjskimi cilji in življenjskimi željami. Dokazano je, da je energija, ki je kanalizirana v Tesla metamorfozo® , istovetna frekvencam Tesla skalarnim valovom. S poli kontrastno interferenčno fotografijo (PIP) je mogoče pokazati, da so frekvence Tesla metamorfoze ® lahko prisotne pri masažni mizi že tedaj, ko je ta miza še prazna, da torej zgolj namera lahko že »prikliče« tovrstne frekvence. Namere ne smemo povezovati z vero – po Anjino vera v rezultat pri Tesla metamorfozi® ni ključ, pomanjkanje vere je lahko celo koristno, ker stranka potem nima pričakovanj in ni navezana na izid seanse.

Zavest človeka naj bi bila linearna, zavest astralnih bitij pa spiralna – krožna, piramidasta in razlika med tema dvema tipoma zavesti naj bi bil glavni vzrok, da naj bi ljudje težko vzpostavljali stik z nevidnim svetom. Dve Tesla trditvi sta sporočilni:

– da naj bi celo v anorganskih snoveh obstajalo živo načelo

– da naj bi nečistost uma povzročala bolezen in smrt.

V razmislek današnjemu človeku

“Telo je tako krhko, da ga lahko poškodujejo že beseda, dih, pogled ali celo samo misel.”  Nikola Tesla

Tesla metamorfoza® priznava obstoj reinkarnacije. Spomini na prejšnja življenja naj bi se nahajali v integrativnem umu (duši), ki naj bi imel sposobnost preživeti telesno smrt. Po sporočilu, ki naj bi bilo kanalizirano od »Estele iz ozvezdja Grui« naj bi imeli ljudje nekoč 13 verig DNK, te verige pa naj bi pričele propadati pred 26.000 leti. Izginotje teh verig naj bi povzročili močni magnetni valovi iz vesolja in padci asteroidov. Nazadnje naj bi ostala ena sama veriga v obliki dvojne vijačnice. Nauk o trinajstih verigah DNK je nadgradnja ideje o obstoju 12 verig DNK, kakršno srečamo tudi v ponovni povezavi. Pomen dodatnih 12 verig DNK naj bi bil v tem, da bi omogočale telepatsko sporazumevanje in, da naj bi hranile znanje in veščine iz drugih ravni.

Aksiationalna linija je metafizični koncept, ki omogoča povezavo s planetarno in zvezdno mrežo meridijanov. Tovrstne linije povezujejo magnetne domene, ki se gibajo med zasnovo nadjaza in vzorčnimi koti telesnih organov. Aksiatonalne linije so še posebno močno povezane s hrbtenico in čakrami. Meridijani so povezani z regresivnimi aksiatonalnimi linijami, aksiatonalne linije v progresivnem smislu, ki naj bi telo povezovale z višjim jazom, pa so bile nekoč v preteklosti prekinjene. S Tesla metamorfozo svetlobnega telesa teh linij se začne doba luči, preko katerih se spreminjajo geni, telesni organi naj bi ozdraveli ali se obnovili. Možna so zdravljenja nekaterih težkih bolezni (rak, …) Za vzpostavitev Tesla metamorfoze svetlobnega telesa sta pri tej tehniki potrebna dva obiska v dvodnevnem zaporedju. Pristop temelji na uporabi čakre dlani brez dotikanja klienta. V Tesla metamorfozi svetlobnega telesa® velja načelo, da ima vsaka čakra kot živo bitje svojo lastno zavest. Poseben pomen pripisuje češariki, ki predstavlja most za vstopanje v druge dimenzije.

Češarika oz. epifiza se smatra kot portal ali zvezdna vrata znotraj možganov, skozi katerega prehaja duša, ko zapušča telo in potuje po astralni ravnini med sanjanjem. In ko telo dotraja ali umre, duša prehaja skozi epifizo ter potuje v višje sfere, na duševno raven ali višje dimenzionalno realnost.

Anja Petrović se sklicuje tudi na simbol eneagrama (na sliki),ki naj bi bil starodavni simbol, ki »ponuja strukturo in proces za spremembo«. Pri tem naj bi mesta v eneagramu, ki so povezana s števili 3, 6 in 9, zavzemala strukturo trikotnika, ostala mesta pa naj bi bila med drugim povezana s strukturo DNK.

Pri Tesla metamorfozi® vlogo igrajo tudi Teslove številke 3,6,9. To pomeni triangulacija: zdravilec- praktik, stranka – klient in Tesla frekvenca. Praksa izkazuje, da se nekaj pomembnega zgodi šele pri ali po tretjem obisku Tesla metamorfoze zdravja® . Vemo, da je sam Nikola Tesla zelo spoštoval število 3: pri vsakem obroku je uporabljal tri krat prepognjene prtičke, pogosto se je trikrat sprehodil okrog stavbe, preden je vstopil vanjo, nikoli ni odnehal, dokler ni našel tretje rešitve, odkril je tri zakone termodinamike in tri zakone robotike. Domnevno pod vplivom Pitagore, Tesla oseben pomen ni dajal zgolj številu 3, ampak tudi številoma 6 in 9. Dojel je, da gre za osnovna števila solfeggio frekvenc.

1. pri izhodišču 1 pričenja ponavljati niz osnovnih 6 števil 1,2, 4, 8, 7, 5;

2. pri izhodišču 3 ali 6 se v nizu izmenjaje ponavljata le števili 3 in 6, kar naj bi predstavljalo magnetizem;

3. pri izhodišču 9 pa vedno dobimo le novo 9

Kako deluje Tesla metamorfoza®?

Tesla metamorfoza® se izvaja na treh ravneh in sicer kot Tesla metamorfoza zdravja® (Tesla metamorfoza I), Tesla komunikacija duše® (Tesla metamorfoza II) in kot Tesla metamorfoza svetlobnega telesa® (Tesla metamorfoza III). Za prakticiranje vseh treh metod Tesla metamorfoze® , sta poleg osnovne predispozicije za stik s Tesla valovi pomembni še dve ključni stvari: visoka moralna načela in ljubezen do so bitja.(spoštovanje, težnja do pomoči, radost do bližnjega,…) Že Tesla naj bi močno vztrajal pri morali in etiki, zato je pomembno, da so praktikove namere čiste, da vedno preveri svoje hotenje, zakaj izvaja visoko moralna, etična kanaliziranja s Tesla skalarno frekvenco. Dokler praktiki Tesla metamorfoze ljubezni niso sposobni izžarevati spontano, najprej dosežejo, da se osredotočenost iz možganov prenese na raven srca , kjer nato začutijo prijetno toplino in jo preobrazijo v ljubezen. Praktik sam se na šolanju nauči, kako se uglasiti s frekvencami Tesla metamorfoze®. Najpomembnejša pri tem je namera, potem pa misel oziroma prošnja za zdravilne frekvence. Pomembna je tudi praktikovo stanje hvaležnosti, da je lahko del tega energijskega polja.

Tesla metamorfozo® I, II in III, Anja Petrović, ki živi v Avstraliji, poučuje po celem svetu, saj je na nek način z moralno zavezo Tesli, predana Tesla študentom. Notranji klic po tovrstnem šolanju, doseže bodoče študente preko osebne rasti ali so drugače poklicani z « višjih« nivojev. Vsaj tako je pokazala analiza izpovedi posameznikov.

Mentorski program v Sloveniji v hvaležnosti in predanosti izvaja arhitekt in terapevt Tesla metamorfoze® Klemen Likar, ki je tudi osebni mentor terapevtki Tesla metamorfoze® Ingrid M. Antorim.

Anja Petrović je v letu 2019 še vedno edina svetovna certificirana učiteljica duhovnega sistema po Tesli.

v imeniku praktikov sveta Tesla metamorfoze® tudi

Klemen Likar, Ingrid M. Antorim

uradna spletna stran

www.TeslaMetamorphosis.com

Video